Râşnov. Ședința ordinară a Consiliului Local

0
939

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2021.
2. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor minime de închiriere stabilite de către Consiliul Local al oraşului Râşnov şi care vor fi percepute în anul 2020.
3. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea rectificării bugetului S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, pe anul 2020, aprobat prin Hotârâre a Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 36/11.02.2020.
4. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea structurii de personal și a structurii organizatorice a S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L.
5. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, din orașul Râșnov, valabilă pentru anul școlar 2021 – 2022.
6. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 37/21.01.2009, încheiat între oraşul Râşnov şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Județean Brașov, având drept obiect spațiul, în suprafață de 133 mp, situat în imobilul din orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 20, jud. Brașov și în care se află sediul Centrului Local Râșnov al A.P.I.A. Brașov.
7. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei și a modificării unor clauze ale contractelor de închiriere, avînd drept obiect imobilele situate în Orașul Râșnov, zona Valea Cetății și vecinătatea Cetății Râșnov, jud. Brașov.
8. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei și a modificării unor clauze ale contractelor de închiriere, avînd drept obiect imobilele situate în Orașul Râșnov, Piața Agroalimentară, jud. Brașov.
9. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei și modificării unor clauze ale contractului de închiriere nr. 170/09.01.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”GEOMIXT” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial situat la parterul imobilului din orașul Râșnov, Piața Unirii, nr. 9, jud. Brașov.
10. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea, Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat şi care sunt obligate să presteze acţiuni ori lucrări de inters local, pentru anul 2021.
11. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea apartenenței la domeniul public al localității Râșnov, a drumului de exploatare DE 549, din Tarlaua 58, ca urmare a identificării și delimitării cadastrale, în vederea intabulării în evidențele de Carte Funciară.
12. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea apartenenței la domeniul public al localității Râșnov, a drumurilor de exploatare DE 1635/12 și DE 1635/13, din Tarlaua 147, ca urmare a identificării și delimitării cadastrale, în vederea intabulării în evidențele de Carte Funciară.
13. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Radu Pavel Mihai.
14. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe”, din orașul Râșnov, strada Glăjerie – Râul Mare, F.N, jud. Brașov (beneficiari: Nicoară Aurel, Nicoară Mihaela Daniela, Benescu Iordana, Benghiac Petru, Benghiac Liliana, S.C. ”DALIDEN CON” S.R.L, Ferțu Jenică, Ferțu Rodica Elena, Radu Costel, Radu Ana, Richards Ramona Claudia, Sandu Angelica, Sandu Vasile, Vieru Monica).
15. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic al Orașului Râșnov R.A.
16. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 3.906/15.04.2009, încheiat între oraşul Râşnov şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Braşov, având drept obiect spaţiul în suprafaţă de 211,865 mp, situat în oraşul Râşnov, Piaţa Unirii, nr. 20, jud. Braşov.

Lasă un răspuns