Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Orașului Râșnov din data de 25.02.2021 a figurat avizarea propunerilor din avizul de oportunitate pentru planuri urbanistice zonale.

Aceasta a survenit numeroaselor discuții tehnice din Comisia de Urbanism a Consiliului Local, generate de faptul că pentru avizarea planurilor urbanistice zonale documentația prezentată de beneficiari spre avizare cuprindea doar certificatul de urbanism, un plan de încadrare în zona și un plan de situație.

În aceste condiții, pentru o bună informare a consilierilor locali și a cetățenilor s-a luat decizia ca în ședința Consiliului Local să se prezinte spre avizare propunerile din avizul de oportunitate – aviz prealabil întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef și aprobat de primarul orașului, document ce conține:

– piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale

– piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor

Orașul Râșnov este Stațiune Turistică de Interes Național, iar în Legea nr. 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, se prevede – în Anexa 1, la punctele 12^3 și 12^3 bis – că Planurile Urbanistice Zonale și Regulamentele Locale aferente acestora pentru Zone turistice de interes naţional (sau părți din zone turistice de interes național) se avizează de către Consiliile Locale.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 138, aliniatul 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul Administrativ (,,Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.

Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea în care au fost formulate”), s-a solicitat Consiliului Local al Orașul Râșnov ca în locul avizării avizului de oportunitate să se voteze avizarea planurile urbanistice zonale aflate în discuție.

Aceasta este realitatea. Dezavuăm orice încercare de a specula în mod primitiv-politicianist pe această temă, doar din dorința de induce în eroare cetățenii orașului Râșnov, creând scandal și inventând probleme care, de fapt, nu există. Așa stând lucrurile, lăsăm râșnovenii să răspundă următoarei întrebări: cine dorește dezvoltarea în continuare a orașului, conform strategiei gândite și puse în aplicare încă din 2004, și cine își propune să blocheze această dezvoltare?

Oraşul Râșnov

Lasă un răspuns