-

Marți, 31.08.2021, de la ora 16.00, la sediul primăriei Râșnov va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Râşnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv august – octombrie 2021.
2. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Râșnov nr. 64/15.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.
3. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 31.121/01.09.2020, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”GAMA OPTIMED” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul nr. 7) în suprafață de 29,90 mp. situat în incinta Pieții Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.
4. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 32.049/16.09.2020, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”A.M.L. CLASSIC MED” S.R.L, având drept obiect cabinetul medical nr. 303 situat în incinta imobilului – Policlinica Orașului Râșnov din orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 2, județul Brașov.
5. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 32.051/16.09.2020, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”ORL ACSIMED” S.R.L, având drept obiect cabinetul medical nr. 304 situat în incinta imobilului – Policlinica Orașului Râșnov din orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 2, județul Brașov.
6. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea atribuirii Autorizațiilor Taxi nr. 2, 31 și 39, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.
7. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea desfășurării de către S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A. a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și a serviciului de salubrizare și deszăpezire, în condițiile art. 33, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
8. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea atribuirii de denumire pentru calea de acces înscrisă în C.F. 102974, a localității Râșnov, cu nr. cad. 102974 și care deservește imobilele situate pe acest drum.
9. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 43 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului…..
10. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al localității Râșnov, a terenului în suprafață de 4.000 mp. aflat în extravilanul orașului Râșnov și identificat în C.F. 115104, cu nr. cad. 115104, precum și aprobarea trecerii acestuia din domeniul public al localității Râșnov, în domeniul public al județului Brașov pentru realizarea proiectului Sistem de Manangement Integrat la Deșeurilor (SMID).
11. Proiect de Hotărâre, inițiat de către primarul orașului Râșnov – Liviu Călin Butnariu, privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate, în favoarea orașului Râșnov, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 113708, a localității Râșnov, cu nr. cad 113708 – strada Crinului, în suprafață de 3.526 mp. ca urmare a renunțării la acest drept de către proprietari, prin declarație notarială autentificată de către Notarul Public – Crăciun Nicușor sub nr. 3996/25.09.2019, 3057/31.07.2019, 1081/30.03.2021, 2022/07.07.2020 și 48/22.06.2021, precum și stabilirea apartenenței acestui imobil la domeniul public al localității Râșnov
12. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire case de vacanță, pensiuni și împrejmuire”, din orașul Râșnov, zona Forban, F.N, jud. Brașov
13. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire hale și împrejmuire teren”, din orașul Râșnov, zona Gării, F.N, jud. Brașov
14. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe”, din orașul Râșnov, zona Câmpul Vulcanului, F.N, jud. Brașov
15. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe, pensiuni și hotel”, din orașul Râșnov, zona DN 73, F.N, jud. Brașov (beneficiar: S.C. ”AMARE COMPLEX” S.R.L.).
16. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ” Construire case de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjerie, F.N, jud. Brașov
17. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire casă de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjerie, F.N, jud. Brașov
18. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire case de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjărie, F.N, jud. Brașov
19. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire complex turistic”, din orașul Râșnov, zona Glăjărie, F.N, jud. Brașov
20. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construirea unui imobil cu regim de înălțime parter cu funcționalitatea magazin retail, realizare de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, amplasare semnale publicitare, imprejmuire teren, branșare la utilități, deviere rețele utilități, amplasare post trafo, organizare de șantier, amenajare accese auto și pietonale. Operațiuni notariale (dezmembrări, alipiri) și construire locuințe colective”, din orașul Râșnov, str. Brașovului, F.N, jud. Brașov (beneficiari: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S, S.C. Carolina Construct S.R.L., Florescu Anastasia și Florescu Zenofie).
21. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire ansamblu de locuințe și spații comerciale”, din orașul Râșnov, zona COLȚII CHEII, F.N, jud. Brașov
22. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z – ului referitor la: : ”Construire ansamblu de locuințe și spații comerciale”, din orașul Râșnov, zona DN 73, F.N, jud. Brașov (beneficiari: S.C. CO MSN Construct S.R.L. și Comir Residence S.R.L.).

Oraşul Râșnov

Lasă un răspuns

Must Read

Descoperă mai multe la Râșnov | Brașov ⓜ mapamond media

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura