Oraşul Râșnov : Ședința ordinară a Consiliului Local – 27.06.2024

0
79
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov și a bugetului finanțat din venituri proprii, pe anul 2024, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Râșnov nr. 17/13.02.2024, cu modificările și completările ulterioare.
2. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – Butnariu Liviu Călin, privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2023, al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A.
3. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – Butnariu Liviu Călin, privind aprobarea situațiilor financiare ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A, la data de 31.12.2023 și repartizării profitului realizat în anul 2023.
4. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A, pentru anul 2023, precum și a Raportului cu privire la evaluarea guvernanței corporative la Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.
5. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind stabilirea modului de determinare a cantităților de apă evacuată de utilizatorii care se alimentează din sistemul de alimentare cu apă al OrașuluiRâșnov.
6. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea participației Orașului Râșnov la majorarea capitalului social al S.C. ”GOSCOM CEATEA RÂȘNOV” S.A.
7. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea atribuirii de denumire pentru calea de acces înscrisă în C.F. 100980, a localității Râșnov, cu nr. cad. 1258 (nr. top. 5.350/3/6/42) și în C.F. 104368, a localității Râșnov, cu nr. cad. (880, 881, 882, 883, 884)/5/36 (nr. top 5.350/3/5/36 – tronsonul B) și care deservește imobilele situate pe acest drum.
8. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea atribuirii de denumire pentru cartierul nou construit și înscris în C.F. 116901, a localității Râșnov, cu nr. cad. 116901 și în C.F. 116902, a localității Râșnov, cu nr. cad. 116902.
9. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea atribuirii de denumire pentru cartierul de locuințe, nou construit și înscris în C.F. 117753, a localității Râșnov, cu nr. cad. 117753 și în C.F. 117752, a localității Râșnov, cu nr. cad. 117752.
10. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea desprinderii suprafeței de 246 mp, din suprafața de teren de 1.566 mp. identificat în C.F. 102733, a localității Râșnov, cu nr. top. 396, 397, situat în orașul Râșnov, str. Negoiului, nr. 15, jud. Brașov și efectuarea operațiunii de primă înscriere în C.F, având nr. top. nou. 396, 397/1.
11. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Extindere parc fotovoltaic”, din orașul Râșnov, zona DN 73 spre Bran, F.N, jud. Brașov (beneficiar: S.C. ”ELBON INVERT” S.R.L.).
12. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea însușirii propunerii, depusă de către S.C. ”WOLF PARK ADVENTURE” S.R.L, de concesionare a terenului în suprafață de 2.019 mp, din suprafața de fond forestier situată în Râșnov, zona Valea Cetății, județul Brașov, rezultată din C.F. 106998, a localității Râșnov, cu nr. cad. 106998 – suprafața de 672 mp, precum și din dezmembrarea suprafețelor de teren de 528 mp, 51 mp, 323 mp, 45 mp, 119 mp, 111 mp, din C.F. 106854, a localității Râșnov, cu nr. cad. 106854 și a suprafețelor de teren de 84 mp și 86 mp, din C.F. 114050, a localității Râșnov, cu nr. cad. 114050 în vederea realizării unui PARC DE AVENTURĂ.
13. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea actualizării Hotărârii Consilului Local al Orașului Râșnov nr. 106/28.05.2024 prin care s-a aprobat implementarea etapei a II-a a proiectului ”RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A CETĂȚII RÂȘNOV (INCINTA DE VEST) ȘI CREAREA INFRASTRUCTURII CONEXE – ETAPA II” în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.
14. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea transmiterii, către d-nul dr. Szekely Endre Ștefan, a spațiului medical (cabinetul nr. 7) în suprafață de 24 mp, situat în imobilul – Policlinica orașului Râșnov – din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 4.665/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și d-na dr. Rîmbețiu Ligia, datorită preluării praxisului medical și pentru continuarea desfășurării activității de medicină de familie.
15. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea majorării, cu 10% față de nivelul lunii decembrie 2023, începând cu luna iunie 2024, a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Râșnov, ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 53/2024 privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice.
16. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov – BUTNARIU Liviu Călin, privind aprobarea majorării, cu 10% față de nivelul lunii decembrie 2023, începând cu luna iunie 2024 a, a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Serviciului de Utilități Publice Râșnov, ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 53/2024 privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice.
17. Prezentarea Raportului de inspecție economico – financiară întocmit de către Serviciul Inspecție Economico Financiară din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Brașov ca urmare a controlului efectuat la S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L.

 

Lasă un răspuns